Nákladní doprava

Nákladní doprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Nákladní doprava je činnost spjatá s cílevědomým přesunem hmotných předmětů v nejrůznějších časových, objemových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií.
Nákladní doprava
se v České republice rozvíjela v podmínkách centrálně direktivního systému plánování a řízení národního hospodářství a společnosti.

Na začátku devadesátých let došlo v důsledku transformace ekonomiky k prudkému poklesu přepravních požadavků v souvislosti s poklesem objemu výroby. Na přepravním trhu však stále existuje převaha nabídky, která je způsobena nedostatečnou restrukturalizací nákladní dopravy, zejména přebytečnou kapacitou železnice, a možnostmi jejího využití.

Druhy nákladní dopravy:

  • železniční nákladní doprava
  • silniční nákladní doprava
  • vodní nákladní doprava
  • letecká nákladní doprava

Naše nákladní doprava je schopná okamžitě reagovat na měnící se požadavky v průběhu transportu, zaručujeme bezproblémovou nákladní dopravu.

 zpět na začátek...

Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat:

Rádi zodpovíme Vaše dotazy

 *
 *
 *
* povinné údaje

 * (opatření proti SPAM robotům)