Reference

Ontex CZ, s. r. o.

Ontex CZ, s. r. o. je součástí velkého průmyslového koncernu Ontex Group, který se specializuje na výrobu hygienických potřeb. Byl založen v roce 1979 a v současné době má zastoupení ve třinácti evropských zemích, mezi než paří Německo, Francie,  Česká republika, Nizozemí, Rakousko, Itálie, Poslko, Rumunsko, Maďarsko, Španělsko, Anglie, Turecko. Mateřská společnost Ontex NV sídlí v Belgii.
Se společností Rosner Logistik GmbH jsme začali spolupracovat v roce 2007, kdy se naší společnosti výrazně navýšily objemy přeprav. Především bych chtěl vyzdvihnout flexibilnost při realizaci neočekávaných a neplánovaných přeprav z důvodu požadavků našich zákazníků a rovněž spolehlivost informací poskytovaný firmou Rosner Logistik GmbH.
Počet přeprav od roku 2007 zajišťovaný firmou Rosner Logistik GmbH vzrostl na 70-90 měsíčně realizovaných v roce 2009, což je důkazem o naší spokojenosti se službami firmy Rosner Logistik GmbH.
K naší spolupráci významně přispívá i skutečnost, že společnost Rosner Logistik GmbH je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 uděleným společností T Cert,  s. r. o., Praha.

Jan Havlíček
Logistics Manager
Ontex CZ, s. r. o., Turnov